fbpx


IBF Kombi

 

Charakterystyka systemu:
 • przeznaczony do kotłów z zamkniętą komorą spalania
 • możliwość podłączenia do 10 urządzeń
 • moc maksymalna każdego urządzenia do 30 kW
 • indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania
 • temperatura na wlocie do przewodu kominowego do 200°C
 • niewrażliwy na częste zmiany temperatur
 • gazoszczelny, kwasoodporny, ognioodporny (odporny na pożar sadzy)
 • odporny na wilgoć
 • łatwy w montażu (prefabrykowany)
 • dostępny w średnicach: 14, 16, 18, 20 cm
 • dostępny w wersji z dodatkowym kanałem wentylacyjnym.
Pakiet podstawowy:
 • pustaki kermazytobetonowe
 • płyta przykrywająca z kołnierzem
 • płyta czołowa
 • komplet rur ceramicznych
 • komplet uszczelek
 • wąż i szala kondensatu
 • drzwiczki wyczystkowe duże i małe
 • obejmy przewodu (stabilizatory)
 • zapora kondensatu ZK
 • kratka wywietrznikowa
 • stożek komina
 • kit montażowy
 • szablon do zaprawy

Szczegóły techniczne:

stożek komina
W systemie IBF KOMBI za doprowadzanie odpowiedniej ilości powietrza odpowiedzialny jest specjalnie wyprofilowany stożek komina (22), który dodatkowo zabezpiecza kanały powietrzne przed opadami atmosferycznymi. Kolejnym elementem zabezpieczającym przed przedostaniem się wilgoci do wnętrza komina jest kołnierz (21), który jest zintegrowany z płytą przykrywającą (20) stanowiącą zwieńczenie komina i umożliwiającą wykończenie komina odpowiednim olicowaniem (19). Kanał spalinowy (18) stanowią rury ceramiczne, które dzięki swoim właściwościom utrzymują odpowiednią temperaturę gazów spalinowychi zapewniają należyty ciąg. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie negatywnych wpływów wiatru na ciąg komina, ale jednocześnie pozwala regulować ilość powietrza potrzebnego w procesie spalania gazu.
przyłącza spalin
Przyłącza spalin (17) należy zaplanować odpowiednio wcześniej by dostosować ilość pozostałych elementów potrzebnych do poprawnej instalacji przyłączy. Każde przyłącze powinno posiadać uszczelkę przyłącza (14) zabezpieczającą przed wydostawaniem się gazów spalinowych na zewnątrz kanału spalinowego (16) oraz membranę przyłączeniową (15), której zadaniem jest uszczelnienie kanału powietrznego oraz wycentrowanie króćca przyłączeniowego. Obudowa z pustaków keramzytowych (10) stanowi zewnętrzną ścianę kanałów powietrznych. W miejscach przyłączy pustaki są docinane i zabezpieczane płytą czołową (13) z cementu włóknistego gwarantującą wysoką dzwiękoszczelność.
stopa komina
W stopie komina zastosowano szereg istotnych rozwiązań mających na celu zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa, znakomitej funkcjonalności oraz bezproblemowej obsługi. Podstawą całego komina jest pierwszy pustak keramzytowy, który stanowi tzw. fundament komina (1). Na nim osadzany jest pustak drugi (2), w którym osadzane są małe drzwiczki wyczystkowe (3). Małe drzwiczki pozwalają na kontrolę węża kondensatu (4) oprowadzającego kondensat powstały w wyniku spalania gazu. Wąż podłączony jest do szali kondesatu (6), która gromadzi skropliny. Szala osadzona jest na podstawie (5) tzw. krzyżu, który pozwala zachować stabilność kanału spalinowego. Rura wyczystkowa typ KOSA (11) osadzana jest na szali kondesatu i wyposażona jest w otwór rewizyjny, w którego podporach mocowana jest zapora kondesatu (7). Rura wyczystkowa posiada w dolnej tylnej części otwór nadmiarowy (9) odpowiedzialny za wyrównywanie ciśnienia w kominie. Dodatkowym zabezpieczeniem oraz elementem pozwalającym na kontrolę tej części komina są duże drzwiczki wyczystkowe (8). Montowane są w trzecim pustaku za pomocą 4 wkrętów. Kolejnym elementem odpowiedzialnym za stabilność przewodu spalinowego jest obejma przewodu (12) nakładana na rurę w odstępach około 1 m.
systemy kominowe
Systemy kominowe IBF KOMBI to systemy powietrzno-spalinowe przeznaczone do kotłów z zamkniętą komorą spalania. System kominowy IBF KOMBI złożony jest z szamotowych profili wewnętrznych oraz z obudowy z pustaków z keramzytobetonu. Po utworzeniu z profili dwuściennych przewodu kominowego, szamotowe profile wewnętrzne stanowią przewód spalinowy. Przestrzeń pomiędzy przewodem spalinowym a obudową wykorzystuje się jako przewód powietrzny. Przewodem spalinowym odprowadzane są spaliny z urządzeń grzewczych, a przewodem powietrznym dostarczane jest powietrze z zewnątrz budynku do tych urządzeń. Stosowane urządzenia grzewcze nie pobierają powietrza z pomieszczeń, w których są zainstalowane (urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania).
system powietrzno-spalinowe
System kominowy IBF KOMBI dzięki możliwośći poboru powietrza z zewnątrz budynku i dostarczania go do kotła rozwiązuje problem ograniczonej wentylacji pomieszczeń, która spowodowana jest zastosowaniem bardzo szczelnej stolarki okiennej. Dodatkową zaleta tego rozwiązania jest praca komina w tzw. przeciwprądzie (powietrze do spalania doprowadzane jest w kierunku przeciwnym do gazów spalinowych). Strumień doprowadzanego powietrza jest podgrzanyprzez gazy spalinowe co ma znaczący wpływ na zwiekszenie wydajności podłaczonych kotlów (mniejsze straty energii).
mniejsza utrata energii
Elementy systemu i dane techniczne:
średnica rury: 140 - 160 - 180 - 200 [mm]
wysokość pustaków: 33 - 33 - 33 - 33 [mm]
szerokość pustaków: 35 - 35 - 40 - 40 [mm]
długość pustaków: 35 - 35 - 40 - 40 [mm]