fbpx

Soprema

Sopralene

Sopralene 200 S3 PF - papa podkładowa termozgrzewalna


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta piaskiem. Spodnia strona pokryta folią termotopliwą.
 • Papa stosowana w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.3,0 mm
 • Zakład podłużny: ok.70 mm

Sopralene 200 S4 P - papa podkładowa termozgrzewalna


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta piaskiem. Spodnia strona pokryta folią termotopliwą.
 • Papa stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, poprzez zgrzewanie na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.4,0 mm
 • Zakład podłużny: ok.70 mm

Sopralene 200 S5 P - papa podkładowa termozgrzewalna


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta piaskiem. Spodnia strona pokryta folią termotopliwą.
 • Papa stosowana w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.5,0 mm
 • Zakład podłużny: ok.70 mm

Sopralene fix 200 S4 P - papa podkładowa termozgrzewalna


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowa to kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych. Wierzchnia strona pokryta folią termotopliwą. Spodnia strona pokryta piaskiem.
 • Papa stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, poprzez zgrzewanie na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.4,0 mm
 • Zakład podłużny: ok.105 mm

Sopralene flam 30 - papa podkładowa


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włokien szklanych. Wierzchnia i spodnia strona pokryta folią termotopliwą.
 • Papa stosowana w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, szczególnie na wełnie mineralnej i nieporowatych powierzchniach.(izolacja przeciwwodna)
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.5,0 mm
 • Zakład podłużny: ok.70 mm

Sopralene flam 180 - papa podkładowa


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia i spodnia strona pokryta folią termotopliwą.
 • Papa stosowana w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, szczególnie na wełnie mineralnej i nieporowatych powierzchniach.(izolacja przeciwwodna)
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.4,0 mm
 • Zakład podłużny: ok.105 mm

Sopralene flam Jardin S4S - papa podkładowa


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem. Spodnia strona pokryta folią termotopliwą.
 • Papa stosowana w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne. Jest II warstwą w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli.
 • Mocowana do pierwszej warstwy, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.4,0 mm
 • Zakład podłużny: ok.60 mm

Sopralene flam Unilay - papa podkładowa


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia i spodnia strona pokryta folią termotopliwą.
 • Papa podkładowa, stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.
 • Mocowana do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy papy, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.4,0 mm
 • Zakład podłużny: ok.100 mm

opralene 200 S52W - papa nawierzchniowa termozgrzewalna


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta posypką z łupka mineralnego. Spód pokryty folią termotopliwą.
 • Papa nawierzchniowa termozgrzewalana, stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.(I warstwa-izolacja przeciwilgociowa,II warstwa-izolacja przeciwwodna).
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.5,2 mm
 • Zakład podłużny: ok.80 mm

Sopralene 200 S56W - papa nawierzchniowa termozgrzewalna


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta posypką z łupka mineralnego. Spód pokryty folią termotopliwą.
 • Papa nawierzchniowa termozgrzewalana, stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.(I warstwa-izolacja przeciwilgociowa,II warstwa-izolacja przeciwwodna).
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.5,6 mm
 • Zakład podłużny: ok.80 mm

Sopralene 300 S52W - papa nawierzchniowa termozgrzewalna


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta posypką z łupka mineralnego. Spód pokryty folią termotopliwą.
 • Papa nawierzchniowa termozgrzewalana, stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.(I warstwa-izolacja przeciwilgociowa,II warstwa-izolacja przeciwwodna).
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.5,2 mm
 • Zakład podłużny: ok.80 mm

Sopralene 300 S56W - papa nawierzchniowa termozgrzewalna


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta posypką z łupka mineralnego. Spód pokryty folią termotopliwą.
 • Papa nawierzchniowa termozgrzewalana, stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.(I warstwa-izolacja przeciwilgociowa,II warstwa-izolacja przeciwwodna).
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.5,6 mm
 • Zakład podłużny: ok.80 mm

Sopralene flam Jardin S5W / Sopralene flamJardin S5W 4,8mm - papa nawierzchniowa zgrzewalna


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS. Masa zawiera substancje zapobiegające przerastaniu korzeni.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta posypką z łupka mineralnego. Spód pokryty folią termotopliwą.
 • Papa stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.(I warstwa-izolacja przeciwilgociowa,II warstwa-izolacja przeciwwodna).
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.5,2 mm /ok.4,8 mm
 • Zakład podłużny: ok.80 mm

Sopralene flam Jardin S5 - papa nawierzchniowa zgrzewalna


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS. Masa zawiera substancje zapobiegające przerastaniu korzeni.
 • Osnowa z włókniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta posypką z łupka mineralnego. Spód pokryty folią termotopliwą.
 • Papa stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.(I warstwa-izolacja przeciwilgociowa,II warstwa-izolacja przeciwwodna).
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.5,2 mm
 • Zakład podłużny: ok.80 mm

Sopralene flam 50 schiefer - papa nawierzchniowa zgrzewalna


 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włokien szklanych. Wierzchnia strona pokryta posypką z łupka mineralnego. Spód pokryty folią termotopliwą.
 • Papa stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.(I warstwa-izolacja przeciwilgociowa,II warstwa-izolacja przeciwwodna).
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.5,2 mm
 • Zakład podłużny: ok.80 mm