fbpx

Technonicol

PAPY OKSYDOWANE

Rodzaje: PRIMA V60 S30 PRIMA V60 S42H V60 S37H AJ V60 S42H AJ
Zdjęcie: Technonicol Technonicol Technonicol Technonicol
Przeznaczenie: Oksydowana papa podkładowa zgrzewalna, stosowana w budowie nowych i renowacji dachów. Stosuje się jako pokrycie w układach wielowarstwowych. Oksydowana papa podkładowa zgrzewalna, stosowana w budowie nowych i renowacji dachów. Stosuje się jako pokrycie w układach wielowarstwowych stabilnych wymiarowo. Nie zaleca się stosowania na podłoża drewniane. Oksydowana papa nawierzchniowa zgrzewalna, stosowana w budowie nowych i renowacji dachów. Stosuje się jako pokrycie w układach wielowarstwowych stabilnych wymiarowo. Nie zaleca się stosowania na podłoża drewniane.
Materiał: Papa asfaltowa
Wkładka nośna: Wkładka z welonu szklanego, pokryta po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego. Spodnia strona pokryta łatwotopliwą folią polimerową.
Grubość: ok.3,0 mm ok.4,2 mm ok.3,7 mm ok.4,2 mm
Długość/szerokość: 10m / 1m 7,5m / 1m 10m / 1m 7,5m / 1m

Rodzaje: V60 S42H ECO MASTERBIT V60 S30
  Technonicol Technonicol
Przeznaczenie: Oksydowana papa nawierzchniowa zgrzewalna, stosowana w budowie nowych i renowacji dachów. Stosuje się jako pokrycie w układach wielowarstwowych stabilnych wymiarowo. Nie zaleca się stosowania na podłoża drewniane. Oksydowana papa podkładowa zgrzewalna, stosowana w budowie nowych i renowacji dachów. Stosuje się jako izolacja fundamentów i innych elementów podziemnych. Mocowane metodą zgrzewania lub mechanicznie. Stosowana w układach wielowarstwowych.
Materiał: Papa asfaltowa
Wkładka nośna: Wkładka z welonu szklanego, pokryta po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego. Spodnia strona pokryta łatwotopliwą folią polimerową. Wkładka z welonu szklanego, pokryta po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką z łupka mineralnego. Spodnia strona pokryta łatwotopliwą folią polimerową.
Grubość: ok.4,2 mm ok.4,2 mm
Długość/szerokość: 7,5m / 1m 7,5m / 1m