fbpx

Technonicol


MIDA FIX TOP PV S5 - papa asfaltowa - Elastomerobitum


Technonicol

 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS
 • Wkładka z włókniny poliestrowej. Po obu stronach wodoszczelna mieszanka mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego. Spodnia strona pokryta folią łatwotopliwą.
 • Papa nawierzchniowa w izolacjach wodochronnych jako pokrycie jednowarstwowe. Do nowych dachów i renowacji starych pokryć.
 • Grubość: ok.5,2 mm
 • Długość x szerokość: 7,5m x 1m

MIDA TOP PV250 S5 - papa asfaltowa - Elastomerobitum


Technonicol
 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Wkładka z włókniny poliestrowej. Po obu stronach wodoszczelna mieszanka mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego. Spodnia strona pokryta folią łatwotopliwą.
 • Papa nawierzchniowa w izolacjach wodochronnych jako pokrycie jednowarstwowe. Do nowych dachów i renowacji starych pokryć.
 • Grubość: ok.5,2 mm
 • Długość x szerokość: 5m x 1m

MIDA TOP PV200 S5 - papa asfaltowa - Elastomerobitum


Technonicol
 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Wkładka z włókniny poliestrowej. Po obu stronach wodoszczelna mieszanka mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego. Spodnia strona pokryta folią łatwotopliwą.
 • Papa nawierzchniowa w izolacjach wodochronnych jako pokrycie jednowarstwowe. Do nowych dachów i renowacji starych pokryć.
 • Grubość: ok.5,2 mm
 • Długość x szerokość: 5m x 1m

MIDA TOP PV S4 - papa asfaltowa - Elastomerobitum


Technonicol
 • Materiał: Bitum modyfikowany elastomerem SBS.
 • Wkładka z włókniny poliestrowej. Po obu stronach wodoszczelna mieszanka mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego. Spodnia strona pokryta folią łatwotopliwą.
 • Papa nawierzchniowa w izolacjach wodochronnych. Stosuje się jako pokrycie wielowarstwowe. Do nowych dachów i renowacji starych pokryć.
 • Grubość: ok.4,2 mm
 • Długość x szerokość: 7,5m x 1m

MIDA STANDARD V70 S40 - papa nawierzchniowa zgrzewalna


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z welonu szklanego, pokryta poobu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego. Spodnia strona pokryta folią łatwotopliwą polimerową.
 • Papa stosowana w układach wielowarstwowych. Do nowych dachów i renowacji starych pokryć.
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.4,0 mm
 • Długość x szerokość: 10m x 1m

MIDA BASE PV S4 - papa podkładowa


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z włókniny poliestrowej. Po obu stronach wodoszczelna mieszanka mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką. Spodnia strona pokryta folią z tworzywa sztucznego.
 • Papa stosowana w izolacjach wodochronnych dachów w układach wielowarstwowych. Do nowych dachów i renowacji starych pokryć. Do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i innych elementów podziemnych. Mocowane przez zgrzewanie.
 • Mocowana spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.4,0 mm
 • Długość x szerokość: 10m x 1m

MIDA FIX BASE - papa podkładowa


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z włókniny poliestrowej. Po obu stronach wodoszczelna mieszanka mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS
 • Papa stosowana w izolacjach poziomych i pionowych fundamentów. Stosuje się w układach wielowarstwowych. Do nowych dachów i renowacji starych pokryć.
 • Mocowana do pierwszej warstwy, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.2,6 mm
 • Długość x szerokość: 10m x 1m

MIDA ROOF FIX - papa podkładowa


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum.
 • Wkładka z włókniny poliestrowej. Po obu stronach wodoszczelna mieszanka mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia i spodnia strona pokryta jest drobnoziarnistą posypką z łupka mineralnego
 • Papa mocowana mechanicznie. Stosowana jako warstwa hydroizolacyjna pod blachodachówkami i gonami bitumicznymi. Jako warstwa paroizolacyjna i hydro-wiatroizolacyjna w dachach spadowych. Mocowana mechanicznie gwoźdźmi, a zakładuszczelnia się lepikiem
 • Mocowana do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy papy, zgrzewając ją na całej powierzchni gorącym powietrzem lub palnikiem.
 • Grubość: ok.1,5 mm
 • Długość x szerokość: 25m x 1m

MIDA STANDARD PV S3 - papa podkładowa


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z włókniny poliestrowej. Po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia i spodnia strona pokryta folią łatwotopliwą z tworzywa sztucznego. Wysoka ekonomiczność podczas montażu
 • Papa stosowana w izolacjach wodochronnych dachów, w układach wielowarstwowych.
 • Grubość: ok.3,0 mm
 • Długość x szerokość: 15m x 1m

MIDA STANDARD PV S4 - papa podkładowa


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z włókniny poliestrowej. Po obu stronach wodoszczelna mieszanka mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką. Spodnia strona pokryta łatwotopliwą folią z tworzywa sztucznego
 • Papa stosowana w izolacjach poziomych i pionowych fundamentów. Do nowych dachów i renowacji starych pokryć. Do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i innych elementów podziemnych
 • Mocowane przez zgrzewanie
 • Grubość: ok.4,0 mm
 • Długość x szerokość: 10m x 1m

MIDA STANDARD PV S3 - papa podkładowa


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z włókniny poliestrowej. Po obu stronach wodoszczelna mieszanka mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką. Spodnia strona pokryta łatwotopliwą folią z tworzywa sztucznego
 • Papa stosowana podczas budowania i renowacjistarych dachów oraz do izolacji fundamentów. Stosuje się w układach wielowarstwowych.
 • Grubość: ok.3,0 mm
 • Długość x szerokość: 15m x 1m

MIDA STANDARD PV S3 - papa podkładowa


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z włókniny poliestrowej. Po obu stronach wodoszczelna mieszanka mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia i spodnia strona pokryta jest folią łatwotopliwą polimerową. Nie stosować pod uprawy roślinne
 • Papa stosowana w izolacjach wodochronnych.
 • Mocowana przez zgrzewanie.
 • Grubość: ok.3,0 mm
 • Długość x szerokość: 15m x 1m

MIDA SELF BASE GV S3 - papa podkładowa samoprzylepna


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z welonu szklanego, pokryta po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką z łupka mineralnego. Spodnia strona pokryta folią łatwozrywalną silikonową (samoprzylepna)
 • Papa stosowana do budowy nowych dachów i renowacji starych pokryć oraz do izolacji poziomych i pionowych fundamentów i płyt fundamentowych. Nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa.
 • Mocowana przez zgrzewanie.
 • Grubość: ok.2,7 mm
 • Długość x szerokość: 10m x 1m

MIDA STANDARD PV S3 - papa podkładowa


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z welonu szklanego, pokryta po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką z łupka mineralnego. Spodnia strona pokryta folią łatwozrywalną silikonową (samoprzylepna).
 • Papa stosowana w izolacjach wodochronnych dachów. Stosowana w przypadkach, gdy podłoże nie pozwala na używanie otwartego ognia.
  Nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa.
 • Grubość: ok.2,0 mm
 • Długość x szerokość: 15m x 1m

MIDA STANDARD PV S3 - specjalna papa podkładowa


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z włókniny poliestrowej, pokrytej po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką. Spodnia strona pokryta folią łatwozrywalną z tworzywa sztucznego.
 • Papa stosowana w izolacjach fundamentów. Stosowana w układach wielowarstwowych. Stosowana jako warstwa antykorzenna w "zielonych dachach"
 • Grubość: ok.3,3 mm
 • Długość x szerokość: 10m x 1m

MIDA STANDARD PV S3 - specjalna papa mostowa


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z włókniny poliestrowej, modyfikowanej elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego, drobnoziarnistą posypką mineralną lub folią polietylenową. Spodnia strona pokryta folią polietylenową.
 • Papa stosowana w izolacjach fundamentów. Stosowana jako pokrycie jednowarstwowe metodą pełnego zgrzewu
 • Mocowana przez zgrzewanie.
 • Grubość: ok.5,0 mm lub więcej
 • Długość x szerokość: 5/7,5/50m x 1m

MIDA REMONT SUPER - specjalna papa nawierzchniowa


Technonicol
 • Materiał: Papa asfaltowa - Elastomerobitum
 • Wkładka z włókniny poliestrowej - 200[g/m2], pokryta po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami SBS. Wierzchnia strona pokryta posypką z łupka mineralnego. Spodnia strona pokryta cienką folią łatwozrywalną polimerową (wentylowana).
 • Papa jednowarstwowa stosowana w izolacjach wodochronnych dachów.
 • Grubość: ok.5,2m
 • Długość x szerokość: 5m x 1m