fbpx


DACHY ZIELONE I TARASYCOLPHENE 1500


 • Materiał: bitum modyfikowany elastomerem SBS
 • samoprzylepna membrana
 • Stosowana jako pierwsza warstwa w jednowarstwowych DSH,części podziemnych budowli.

SYSTEM TUNDRA


 • Materiał: Dach zielony, otrzymywany z sadzonek,
  skomponowanych z podobnych do siebie gatunków rozchodnika,
  przystosowanych do trudnych warunków klimatycznych
 • ekonomiczny i trwały
 • łatwy w utrzymaniu, wymaga podlewania i usuwania chwastów
 • dobre dla dachów odwróconych
 • waga systemu: 125 kg/m2
 • grubość warstwy substratu: 8cm
 • wysokość roślinności: 10-20cm
 • nachylenie dachu: 0-5O

MEMBRANY


 • FLAGON PCV WALKAWAY - membrana przeznaczona do wyznaczania ścieżek serwisowych
  plastyfikowany PCV, wierzch antypoślizgowy,zbrojona włóknina szklana 50g/m2
  odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
 • FLAGON BSL - izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa w częściach podziemnych budynków
  plastyfikowane PCV w procesie ekstrudowania współbieżnego
  odporna na uszkodzenia mechaniczne
 • FLAGON CSL - izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa zapór, zbiorników wodnych, kanałów
  plastyfikowane PCV w procesie ekstrudowania współbieżnego
  odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV
 • FLAGON PZ PVC - jako warstwa ochronna hydroizolacji z membran PVC
  w obiektach inżynieryjnych i częściach podziemnych budowli
  plastyfikowane PCV niezbrojona
 • FLAGON SR / SR SC - membrana sygnalizująca, dekoracyjna wierzchnia warstwa
  zbrojona siatką poliestrową
  odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
  przeznaczona dla systemów mocowanych mechanicznie,jako hydroizolacja i do obróbki wywinięć
 • FLAGON PZ PVC - membrana niezbrojona z plastyfikowanego PVC
  odporne na działanie mikroorganizmów i na przerastanie korzeni
  stosowana jako warstwa ochronna hydroizolacji z membran PVC
  w obiektach inżynieryjnych i częściach podziemnych
 • FLAGON PREMIO STICK DE - membrana ze zmodyfikowanych poliolefinów, góra szara,spód czarny
 • FLAGON SR DE - membrana produkowana z plastikowego PVC, do systemów mocowanych mechanicznie.
 • FLAGON SR / SFC ENERGY PLUS - membrana produkowana z plastikowanego PVC, bawiona w masie na biało
 • FLAGON EP/PV / SV - membrana produkowana ze zmodyfikowanych poliolefinów.
 • FLAGON COPPER ART SR / SFC / SV- membrana produkowana z plastikowego PVC,
  w kolorze miedzi powyżej 50% masy membrany

PAPY NAWIERZCHNIOWE, PODKŁADOWE I PAROIZOLACYJNE


 • SOPRANATURE AR - zgrzewalna,
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  samoprzylepna membrana
  stosowana jako I warstwa w jednowarstwowych DSH części podziemnych budowli.
 • SOPRALENE FLAM JARDIN - papa nawierzchniowa zgrzewalna,
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  w wielowarstwowych DSH
  pod ciężkim zabezpieczeniem i pod uprawy
 • SOPRALENE FLAM JARDIN S5 - papa nawierzchniowa zgrzewalna
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  w jednowarstwowych i wielowarstwowych DSH
 • SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W - papa nawierzchniowa zgrzewalna
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych DSH
 • SOPRANATURE AR - papa nawierzchniowa zgrzewalna
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  w wielowarstwowych DSH pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy
 • MAMUT S4 W - papa nawierzchniowa termozgrzewalna
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  w jednowarstwowych i wielowarstwowych DSH pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni
 • EP 4 PERFORMA PARKING - papa nawierzchniowa termozgrzewalna
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych DSH
 • MAMUT S5 W / S5 WD - papa nawierzchniowa termozgrzewalna
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  stosowana wielowarstwowych i wielowarstwowych DSH
 • RESISTO 250 S4 W / S5 W - papa nawierzchniowa termozgrzewalna
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  stosowana w wielowarstwowych DSH
 • RESISTO S3 P / S4 P - papa podkładowa i paroizolacyjna zgrzewalna
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
 • SOPRALENE FLAM JARDIN S4S - papa podkładowa zgrzewalna
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  stosowana w wielowarstwowych DSH pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy rośinne.
  jest II warstwą w hydroizolacji podziemnych części budowli
 • SOPRALENE FLAM 180 / UNILAY - jednowarstwowa papa podkładowa zgrzewalna
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych DSH
 • ELASTOVAP - papa paroizolacyjna zgrzewalna do podłoża
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
 • SOPRAVAP STICK ALU S16 - papa paroizolacyjna samoprzylepna do podłoża
  z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
  stosowana w jednowarstwowych i wielowarstwowych DSH

WSPORNIKI TARASOWE


 • służą do podtrzymywania płyt tarasowych wykonanych z drewna, betonu i kamienia

PŁYTY TERMOIZOLACYJNE


sopradach
 • SOPRADACH HYDRO - płyta termoizolacyjna z polistyrenu eksp. EPS o obniżonej nasiąkliwości
  stosowane jako izolacja termiczna ścian fundamentowych poniżej gruntu,
  na ciągi piesze i jezdne, dachy żwirowe
 • SOPRADACH HYDRO S - płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekspandowanego EPS
  powierzchnia górna i dolna ryflowane, ułatwienie odprowadzania wody
  stosowana jako izolacja termiczna ścian fundamentowych,
  dachy żwirowe, dachy zielone, ciągi piesze i jezdne
 • SOPRADACH EPS 100 - płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekspandowanego formowanego w bloki,
  następnie cięte, stosowany jako izolacja termiczna w budownictwie przy normalnych obciążeniach,
  balkonów, tarasów, posadzek i podłóg
 • SOPRADACH EPS 150 / 200 - płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekspandowanego formowanego w bloki,
  potem ciętego

KLEJE


 • FLEXOCOL A89 - jednokomponentowy klej poliuretanowy do przyklejania membran PVC i membran TPO,
  laminowanych od spodu geowłókniną do podłoża.
 • FLEXOCOL TPO - klej kontaktowy do klejenia nielaminowanych od spodu membran TPO do podłoża
 • FLEXOCOL V - klej kontaktowy do przyklejania nielaminowanych od spodu membran PVC do podłoża
 • PIANOKLEJ EFIFOAM - gotowy do użycia jednoskładnikowy klej poliuretanowy do klejenia płyt
  termoizolacyjnych na dachach płaskich i spadzistych

BLACHA STALOWA


flexocol a89
 • PVC FLAGMETAL - blacha stalowa ocynkowana, powlekana jednostronnie membraną PVC
  przeznaczona do wykonania profili zakończeniowych i do mocowania pośredniego
 • TPO FLAGMETAL - blacha stalowa ocynkowana, powlekana jednostronnie membraną TPO

ELASTOVAP


 • blacha stalowa ocynkowana, powlekana jednostronnie membraną PVC
  przeznaczona do wykonania profili zakończeniowych i do mocowania pośredniego

LISTWY OKAPOWE I SEPARACYJNE


flexocol a89
 • SOPRABOARD - listwy okapowe i separacyjne perforowane z aluminium
  służą do oddzielenia opaski żwirowej od części wegetacyjnej dachu zielonego
  i jako okapy dla dachu zielonego na jego krawędzi
 • SOPRABOARD SK - grupa skrzynek rewizyjnych do wpustów dachowych odwadniających,
  różniących się wysokością, perforowane.

WŁÓKNINA SZKLANA


 • blacha stalowa ocynkowana, powlekana jednostronnie membraną PVC
  przeznaczona do wykonania profili zakończeniowych i do mocowania pośredniego