fbpx

Bauder

Zazielenienie 1


Bauder
 
 
 • wymagające zazielenienie o zdolności gromadzenia wody powyżej 10 litrów na m2
 • z sadzonek lub mieszaniny nasion
 • warstwa wegetacyjna Pflanzerde: grubość od 80 mm
 • warstwa filtracyjna Filtervlies 125
 • warstwa odsączająca Wasserspeichrplatte WSP 50, wysokość 50 mm
 • warstwa zabezpieczająca Faserschutzmatte FSM 600
 • warstwa rozdzielcza i ślizgowa: folia PE 02
 • nachylenie połaci: 0 - 5o
 • wysokość układu: 13 cm
 • zdolność gromadzenia wody: 44 L/m2
 • ciężar całkowity nasycony wodą: 123,7 kg/m2

Zazielenienie 2


Bauder
 
 
 • wytrzymały na ściskanie drenaż wykonany z płyty Bauder Dran DSE 20
 • z sadzonek lub mieszaniny nasion
 • warstwa wegetacyjna Pflanzerde: grubość od 80 mm
 • włóknina filtracyjna Filtervlies 125
 • warstwa odsączająca: płyta DSE 20 ( wysokość elementu 20 mm )
 • warstwa zabezpieczająca Faserschutzmatte FSM 600
 • warstwa rozdzielcza i ślizgowa: folia PE 02
 • nachylenie połaci: 1 - 5o
 • wysokość układu: 10 cm
 • zdolność gromadzenia wody: 41,4 L/m2
 • ciężar całkowity nasycony wodą: 121,1 kg/m2