fbpx

CWL

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ DACHOWYCH


Przy małym kącie nachylenia dachu, wynoszącym 6 stopni lub mniej, i wysokości upadku większej niż 2 metry na dachu powinny znajdować się urządzenia, które umożliwiają zakotwienie się jeśli nie ma balustrad zabezpieczających. Przy nachyleniu powyżej 6 stopni należy zawsze być zakotwiczonym.

Pojedyncze punkty kotwienia


  • to pojedyncze punkty kotwienia przeznaczone dla jednego użytkownika
  • zastosowanie:  na dachach o małym kącie nachylenia, jako dodatkowy punkt kotwienia przy zewnętrznych narożnikach

Istniejące zabezpieczenia dachowe


Pomosty dachowe, drabiny dachowe, relingi kalenicowe, płotki przeciwśniegowe i balustrady. Wykorzystuje się je do kotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego.

Linka / szyna zamontowana na stałe


To stałe urządzenia do kotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości powinny być zbudowane w taki sposób, by możliwe było ciągłe przemieszczanie się przy ciągłym zakotwieniu.