Preloader Close
  • Poniedziałek-Piątek: 07:00 do 17:00, Sobota: 08:00 do 13:00

Dachówki

Dachówki

Niezależnie od charakteru inwestycji i rodzaju pokrycia dachowego zastosowanego w budowie inwestycji, każda decyzja podjęta przez inwestora jest swoistym wyzwaniem na nowym i nieznanym dla niego polu działania.
DEKKE już od samego rozpoczęcia inwestycji dba o podejmowanie właściwych decyzji. Nasza firma ułatwia właściwy dobór najlepszych materiałów począwszy od pokrycia dachowego, poprzez folie dachowe, membrany, aż po systemy rynnowe.

Dachówki – Pokrycia ciężkie

Segment ciężkich pokryć dachowych reprezentują dachówki ceramiczne i cementowe. W zależności od modelu dachówki ceramicznej, waga tego rodzaju pokrycia dachowego może wynosić od 40 do 75 kg/m2.
Waga dachówek cementowych odpowiednio od modelu wynosi od 40 do 50 kg/m2. Pokrycia dachowe tzw. Ciężkie, wymagają skonstruowania więźby dachowej na tyle wytrzymałej, by utrzymać większe obciążenie.
Producenci dachówek ceramicznych zalecają również kąt nachylenia połaci dachu, który odpowiednio dla danego modelu powinien mieścić się w przedziale od 20 – 45 stopni. Przy wyjątkowo stromych połaciach, gdzie kąt nachylenia dachu jest większy niż 45 stopni, zaleca się mocowanie dachówki do łat. W przypadku kiedy spadek dachu jest mniejszy niż przyjęte za minimum 20 stopni, dachówki układa się na sztywnym poszyciu, zabezpieczonym dodatkowo papą i folią izolacyjną.
Producenci dachówek cementowych zalecają układanie dachówek na połaciach dachowych, których nachylenie mieści się w przedziale od 22 do 60 stopni.
Oczywiście również w przypadku dachówek cementowych, dopuszcza się krycie dachu o mniejszym kącie nachylenia, przy zastosowaniu pełnego deskowania, z użyciem papy i folii izolacyjnej.

DACHÓWKI CERAMICZNE KRAKÓW

DACHÓWKI BETONOWE