Kontakt

 DEKKE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
NIP 679 308 23 25
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydz. Gosp. Nr KRS 0000523172
Kapitał zakładowy na kwotę 726 000 zł
Konto bankowe - PKO Bank Polski S.A. konto nr 59 1020 2906 0000 1502 0291 6351

CENTRALA KRAKÓW


ul. Babińskiego 65, 30-393 Kraków

E-MAIL
dekke@dekke.pl

NUMERY TELEFONÓW CENTRALI W KRAKOWIE

DZIAŁ SPRZEDAŻY

 • 12 379 30 00
 • 12 379 30 01
 • 12 379 30 02
 • 12 379 30 03
 • 603 125 127
 • 605 328 328
 • 605 416 416
 • 605 314 314

DZIAŁ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

 • 12 379 30 04
 • 605 358 358
 • 605 359 359
 • 605 418 418
 • 605 327 327

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

 • 12 379 30 05
 • 607 213 213

DZIAŁ KSIĘGOWO - KADROWY

 • 12 379 30 06
 • 605 318 318

SEKRETARIAT

 • 12 379 30 06
 • 605 318 318

ODDZIAŁ NOWY SĄCZ


ul. Limanowska 26, 33-395 Chełmiec k/Nowego Sącza
E-MAIL
nowy.sacz@dekke.pl

NUMERY TELEFONÓW ODDZIAŁU W NOWYM SĄCZU

DZIAŁ SPRZEDAŻY

 • 18 440 47 47
 • 605 413 413
 • 605 324 324

ODDZIAŁ RZESZÓW


ul. Podkarpacka 37, 35-082 Rzeszów
E-MAIL
rzeszow@dekke.pl

NUMERY TELEFONÓW ODDZIAŁU W RZESZOWIE

DZIAŁ SPRZEDAŻY

 • 17 871 37 22
 • 607 318 318

DZIAŁ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

 • 605 092 092
 • 605 093 093
 • 609 057 057

Mapka dojazdowa Kraków

siedziba Dekke

Mapka dojazdowa Nowy Sącz

Chełmiec

Mapka dojazdowa Rzeszow

Rzeszów