Kontakt 

DEKKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

30-393 Kraków, ul. Babińskiego 65

NIP 679 308 23 25

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydz. Gosp. Nr KRS 0000523172

Kapitał zakładowy na kwotę 726 000 zł

Konto bankowe - PKO Bank Polski S.A. konto nr 59 1020 2906 0000 1502 0291 6351

Telefony

DZIAŁ SPRZEDAŻY

 • 12 379 30 00
 • 12 379 30 01
 • 12 379 30 02
 • 12 379 30 03
 • 605 416 416
 • 605 125 127
 • 605 328 328

DZIAŁ SPRZEDAŻY - DACHY PŁASKIE

 • 607 312 312

DZIAŁ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

 • 12 379 30 04
 • 605 324 324
 • 605 358 358
 • 605 359 359
 • 605 418 418
 • 605 327 327
 • 607 216 216

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

 • 12 379 30 05
 • 607 213 213

DZIAŁ KSIĘGOWO - KADROWY

 • 12 379 30 06
 • 605 318 318

SEKRETARIAT

 • 12 379 30 06
 • 605 318 318

GALERIA CENTRALI